2013

wydarzenia roku 201322.11.2013-  Podziękowanie za służbę starszemu zboru


   

08.11.2013-  Dyplom ukończenia kursu "Tak mówi Biblia"


  

12.10.2013-  Wieczerza Pańska


30.08.2013-  błogosławieństwo młodzieży na nowy rok szokolny


30.08.2013-  życzenia dla młodej pary Marty i Konrada Pasikowskich
28.08.2013-  przyznanie medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w imieniu                             rodziców odebrała Honorata Zawlik


08.07.2013-Spływ kajakowy z Uniejowa do Koła - zobacz  (film)  lub  (foto)


8 i 15.06.2013-Spotkanie w Pratkowie (foto)


01.06.2013-Wieczerza Pańska

  


11.05.2013-Ordynacja diakonis
23.03.2013-Zakończenie Tygodnia Modlitwy Młodzieży -

wkrótce film z przedstawienia


    


23.03.2013-Dyplom ukończenia kursu "Tak mówi Biblia"

  


2.02.2013-Wieczerza Pańska
12.01.2013-Dyplom ukończenia kursu "Tak mówi Biblia"

  


zimowe- Spotkania w Pratkowie (foto)